„Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju” – Warszawa dn. 14.11.2017 – Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3

Wywiad – dr Piotr Majdak – AWF („Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce – konteksty teoretyczne i implementacja”); prowadzi Edyta Bernat – Koło Naukowe Przyrodników UKSW

EB: Skąd pomysł na stworzenie konferencji?

PM: Tak naprawdę ta inicjatywa wyrosła z tego roku, ponieważ ONZ ogłosiło temat roku zrównoważony rozwój w turystyce to po pierwsze. Po drugie doszliśmy do wniosku po pierwszej rozmowie z ks. Sadowskim, że mamy tych materiałów wystarczająco dużo, że spokojnie one zasługują na kontekst i zaprezentowanie w postaci konferencji, dlatego widzimy się tu i teraz i jesteśmy już po pierwszej sesji i widać, że ta wartość i dana ilość kontekstów, spojrzeń się kumuluje. Bezpośredni punkt wyjścia to było właśnie to spotkanie, propozycja, wspólny pomysł dojścia do tego w jakiej formule ma ta konferencja się odbyć.

EB: Skąd był pomysł na współpracę z naszą uczelnią?

PM: Tak naprawdę rękę wyciągnęło UKSW do nas. Punkt wyjścia to ks. Sadowski. Z tego, co rozmawialiśmy tak zupełnie luźno i prawie, że na towarzyskiej stopie. Jesteśmy tak blisko a tak niewiele o sobie wiemy. Z jednej strony kampusy prawie, że ze sobą się stykają. Z drugiej strony gdzieś tam jakieś epizody współpracy się pojawiały natomiast chyba przyszedł czas i to jakoś się spotkało po pierwsze z naszym zdaniem jakiś partnerów różnych: biznesowych,  uczelnianych i akademickich a z drugiej strony była też wyciągnięta ręka od Was. Mogę powiedzieć od kuchni, że od pierwszej minuty rozmowy kwitła. Nie było żadnych momentów, że nagle straciliśmy kontakt., było tak właśnie bardzo owocnie od samego początku.

EB: Uważa Pan, iż AWF byłby w dalszym ciągu zainteresowany współpracą z naszą uczelnią?

PM: Oczywiście. Nawet podczas rozmów korytarzowych te tematy i pomysły wracają także, nawet tutaj z rozmowy z panią, tutaj mówi pani o kole naukowy, ja także prowadzę koło naukowe.  Cóż można zaproponować wspólne spotkanie. Trzeba rozmawiać.

EB: Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania.

PM: Dziękuję bardzo.

 

Wywiad: dr Michał Latawiec IEiB UKSW („Znaczenie przyrody w turystyce”) prowadzi: Agnieszka Żelizkowicz, Edyta Bernat – Koło Naukowe Przyrodników UKSW

: Dzień dobry. Jakie jest według Pana najważniejsze znaczenie przyrody w turystyce?

ML: Najważniejsze znaczenie przyrody w turystyce? To, co nam przyroda daje, to możliwość poznania świata materialnego, relacji zachodzących między organizmami. Daje możliwość poznania siebie, dużo różnych ciekawych wartości można dzięki przyrodzie poznać.

: Dobrze. A czy mógłby Pan powiedzieć najważniejszą rzecz z Pana referatu?

ML: Będzie to próba zapamiętania, że w zrównoważonej turystyce nie najważniejsze są ekologiczne półprodukty – te produkty eko- tylko istotą tej turystyki będzie przyroda i możliwość poznania przyrody. Możliwość kontaktu z przyrodą.

: Czy zgodzi się Pan z tezą, że najlepiej od maleńkości zaczynać swoją relację z przyrodą?

ML: Tak. Całe uczenie się przyrody i doświadczenie przyrody oczywiście najlepiej zdobywać w praktyce, w przyrodzie a nie w murach szkolnych czy też w laboratoriach różnych jednostek naukowych

EB: Podczas tej pierwszej sesji: Czyj wykład Panu się najbardziej podobał i dlaczego?

ML: Wszystkie wykłady były interesujące. Każdy z prelegentów odpowiadał o innej sferze turystyki zrównoważonej i to jest wartością. Począwszy od dwóch pierwszych czysto technicznych, filozoficznych referatów i wprowadzeń aż po praktyczne rozwiązania ostatnich naszych prelegentów z AWFu oraz z Uniwersytetu na Maderze. .

EB: Co może Pan powiedzieć o współpracy UKSW z AWFem?

ML: Współpraca się dopiero rozwija i mam nadzieję, że będzie przynosiła dopiero później większe owoce niż tylko jedna konferencja.

, EB: Dziękujemy bardzo.

 

Wywiad: dr Anita Ganowicz-Bączyk IEiB UKSW („Turystyka na rzecz edukacji środowiskowej”) Prowadzi: Agnieszka Żelizkowicz, Edyta Bernat – Koło Naukowe Przyrodników UKSW

: Chcielibyśmy zapytać o Pani prelekcję. Co według Pani było najważniejsze w Pani prelekcji, co wypadałoby najbardziej zapamiętać?

AG-B: Mówiłam o edukacji środowiskowej w turystyce, o możliwościach takiego edukowania się (i to przedstawiłam na przykładzie parków narodowych, więc głównie skupiłam się na tym,) co możemy poznać w parkach narodowych i jakie formy edukacji są tam dostępne. Przedstawiłam to na przykładzie paru parków narodowych. Mówiłam o Bieszczadzkim Parku Narodowym, Borach Tucholskich, Białowieskim Parku Narodowym. Miałam przygotowanych 13 parków, ale tylko kilka zdołałam omówić. Na przykładach tych parków, używając zdjęć zrobionych osobiście, to jakie są miejsca, które można odwiedzić w danym parku narodowym. Pokazywałam szklaki, którymi można poznawać dany rejon, muzea czy ośrodki edukacyjne, w których można oglądać wystawy, filmy czy słuchać jakiś prelekcji. O tym, że można dowiedzieć się czegoś, zdobyć pamiątki związane z danym parkiem czy dostępności publikacji związanych z parkiem narodowym czy przyrody w danym rejonie. Mówiłam o tym, jak wygląda w praktyce poznawanie, doświadczanie przyrody.

: Jak według Pani powinna wyglądać najbardziej poprawna edukacja środowiskowa w parkach narodowych?

AG-B: Nie powiem jak to powinno wyglądać. Opowiem, co do mnie trafia. Są takie parki narodowe, które mają bardzo dobre ośrodki edukacyjne, bardzo piękne muzea przedstawiające przyrodę tego rejonu, posiadające ogrody, w których są zasadzone najbardziej reprezentacyjne i rzadkie rośliny danego parku narodowego. Formy edukacyjne typu: „rozpoznaj drzewo”, „rozpoznaj trop zwierzęcia” itd., więc jest to bardzo wartościowe i bardzo mi się to podoba. Oczywiście ścieżki edukacyjne. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobił ogród i ośrodek edukacyjny w Parku Narodowym „Ujście Warty”, w Białowieskim Parku Narodowym, w Babiogórskim. Są parki, które bardzo dobrą ofertę przygotowują i można się naprawdę wiele nauczyć i są takie, które mają tylko trasy turystyczne, tylko i aż, ale jeżeli chodzi o edukację to bardzo fajne jest to, jak jest muzeum i ogród.

: Czyli przede wszystkim ciekawy sposób edukacji i poszerzania tej wiedzy na temat danego parku, tak?

AG-B: Wydaje mi się, że najważniejsze jest  zaangażowanie danego parku, inwestowanie w ośrodek. W to, aby byli pracownicy, którzy potrafią pokazać, wyjaśnić. Aby był ten ogród, gdzie można dotknąć, powąchać.

: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

 

Wywiad: dr Agnieszka Klimska IEiB UKSW („Zrównoważona turystyka we współczesnej gospodarce przestrzennej”) Prowadzi: Agnieszka Żelizkowicz, Edyta Bernat – Koło Naukowe Przyrodników UKSW

: Mamy pytanie odnośnie Pani prelekcji, którą wygłosiła Pani na konferencji. Jakie zdanie, co jest najważniejsze, co należy z niej wynieść?

AK: Problem zrównoważonej turystyki w gospodarce przestrzennej jest bardzo ważnym zagadnieniem i co ja bym uznała za najważniejsze w tej chwili to żeby po prostu koncepcje zrównoważonej turystyki uwzględniać właśnie w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej., rozwijać i żeby to była świadoma turystyka zrównoważona a nie elementy turystyki w jakoś tam pojmowanej jako zrównoważona gospodarka przestrzenna, czyli żeby faktycznie skupiać się na tym, aby w planowaniu, w prognozowaniu całej struktury przestrzennej, w tym przywracaniu funkcji przestrzennych, żeby celować w tereny, które mogłyby być atrakcyjne i stanowić właśnie taki obszar turystyki zrównoważonej, gdzie turyści mogliby przyjeżdżać i w sposób zgodny z koncepcją tej turystyki realizować się w tej przestrzeni. Aby ta turystyka zrównoważona np. w mieście również służyła mieszkańcom tak, aby osoby które w Warszawie, jako stolicy, gdzie mamy do czynienia z grupą społeczności, która tam pracuje, aby pracownicy mogli wyjść poza strefę pracy i odpocząć na obszarach turystycznie zrównoważonych.

: A jak Pani oceni przebieg konferencji?

AK. Moim zdaniem konferencja była po prostu świetna. Współpraca AWFu i naszego Instytutu w tym zakresie okazuje się owocna i uzupełnia się i należy ją rozwijać. Cała konferencja i organizacja, do organizatorów pochwała. Wszystko poszło rewelacyjnie.

: Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.

 

 

Posted in Aktualności and tagged .