EKSPERYMENTY, w których biorą udział członkowie KNP UKSW

Bycie w Kole Naukowym Przyrodników daje możliwość rozwijania się w kierunku badawczym.

Aktualnie członkowie koła pracują nad eksperymentem dotyczącym tego, jak kwasy tłuszczowe wpływają na rozwój skoczogonków. Czas trwania to ok. 30 dni.

Eksperyment jest prowadzony pod opieką mgr. Kamila Karabana z Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW we współpracy z dr Anitą Kaliszewicz z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Posted in Aktualności.