Zmiany klimatu: nauka i polityka – spotkanie z noblistą chemii Mario Molina

Koło Naukowe Przyrodników UKSW uczestniczyło w wykładzie profesora Mario Moliny, który zajmuje się nie tylko chemią stratosferycznej warstwy ozonowej i jej podatnością na wpływ człowieka, lecz bada także zanieczyszczenia powietrza w niższych warstwach atmosfery.

            Podczas spotkania profesor opowiadał o swojej pracy. Przybliżył najważniejsze zagadnienia związane z ochroną klimatu oraz naukowy i polityczny punkt widzenia na zmiany klimatyczne.

            Profesor Mario Molina postawił pytanie: Co o zmianach klimatu mówi nam nauka?

Jakakolwiek emisja gazów na ziemi jest problemem globalnym. Ziemia ma 15ºC – emituje tyle i traci energię w postaci promieniowania podczerwonego. Ziemia posiada równowagę  termiczną, co oznacza, że emituje tyle ciepła, ile otrzyma.

Działalność człowieka ma związek ze spalaniem gazów kopalnianych. Gdybyśmy nie mieli fotosyntezy, prawdopodobnie O2 by zniknął. Na skutek działalności ludzkiej temperatura wzrosła o 1ºC tak samo jak woda oceaniczna.

Klimat jest bardzo skomplikowany. Możemy mówić jedynie o przypuszczeniach, prawdopodobieństwie, związku zmiany klimatu, ocieplenia ze wzrostem CO2 – jest to 95-97%. Jeśli zmiana klimatu w ogóle nastąpi, to prawdopodobnie, zauważymy ją wyraźniej pod koniec XXI wieku. Bardzo problematyczne są wysokie temperatury i ich skutki w postaci powodzi i innych anomalii pogodowych takich jak: huragany. Częstość i intensywność kataklizmów spowodowana jest zmianami klimatycznymi. Wniosek: Intensywność zjawisk meteorologicznych.

(grafika: strona organizatora Centrum Nauki Kopernik)

Posted in Aktualności.