HISTORIA POWSTANIA

Koło Naukowe Sozologów zostało powołane w wyniku inicjatywy studentów ochrony środowiska w roku akademickim 2002/03. Dnia 20 grudnia 2004 r. odbyło się zebranie Koła, na którym przyjęto Regulamin oraz przeprowadzono dyskusję nad Statutem. Wpis do rejestru Kół Naukowych prowadzonego przez Rektora UKSW uzyskało 10 czerwca 2005 r. (nr rejestru R-0161-III-11/05). Pierwsze Walne Zgromadzenie KNS odbyło się 24 listopada 2005 r.

Podstawowe cele powołania koła

CELAMI KOŁA SĄ:

  • poszerzanie wiedzy członków z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
  • upowszechnianie wiadomości wymienionych w pkt 1 statutu koła;
  • wypracowanie umiejętności zbiorowej pracy naukowej;
  • umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych.

Koło realizuje powyższe cele poprzez:

  • indywidualne i zbiorowe prace naukowe;
  • organizowanie sesji naukowych i odczytów okolicznościowych;
  • organizowanie imprez o charakterze naukowym i integracyjnym;
  • współpracę  z  innymi  organizacjami i   instytucjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.