Zarząd Koła

Przewodnicząca Koła Naukowego KNP UKSW

Agnieszka Żelizkowicz

Absolwentka ochrony środowiska I stopnia, specjalność: Monitoring i technologie środowiskowe. Kontynuuje studia na I roku II stopnia. Studiując i poszerzając swoją wiedzę z różnych dziedzin interesuje się badaniami laboratoryjnymi, neurofizjologią, wpływem negatywnych czynników na środowisko i człowieka, edukacją ekologiczną oraz czynną ochroną środowiska. Otwarta na nowe wyzwania i gotowa do pracy w zespole.

W kole naukowym działa od drugiego semestru pierwszego roku studiów. Koło naukowe to miejsce, w którym można się wiele nauczyć, nie tylko spotykając inspirujących wykładowców czy innych studentów chcących rozwijać swoje pasje naukowe, lecz także współtworząc konferencje, wydarzenia wymagające kreatywności. Pomaga w odkryciu naszych dobrych stron, realizacji pomysłów, uczy pracowitości i odpowiedzialności za to, czego się podejmujemy. Kształtuje charakter. Koło daje tyle satysfakcji, ile jesteśmy w stanie z siebie dać, bo koło to ludzie i to oni pracują nad jego kształtem.

Poza kołem śpiewa w chórze, lubi fotografować, odkrywać nieznane miejsca, spacery, czytać książki, dobre ciasto i herbatę.

W razie pytań, pomysłów lub innych spraw prosimy o kontakt: agnieszkazelizkowicz@gmail.com

 

 

 

Wiceprzewodniczący Koła Naukowego KNP UKSW

Kacper Stęplowski

Student I roku II stopnia ochrony środowiska. Z działu ochrony środowiska interesują go: sieci troficzne, zagrożone gatunki oraz praca w laboratoriach, w szczególności badanie takich stworzeń, które nie były jeszcze przeprowadzane na dużą skalę. W KNP oficjalnie działa około 2 lata, chociaż już na pierwszym roku studiów w nim pomagał. Co daje działalność w kole? Dla niego jest to miejsce, gdzie można odpocząć, popracować nad czymś, co interesuje (np. praca w laboratorium) albo poprosić kogoś o pomoc przy pracy lub też projekcie zadanym na studia. W kole często włącza się w pomoc przy organizacji różnych konferencji i wydarzeń oraz jakojego przedstawiciel sam bierze w nich udział (Skołowany Weekend, Piknik Naukowy itp.).

Jego zdaniem, jeżeli ktoś szuka miejsca, gdzie może rozwijać swoje zainteresowania naukowe, pracować w zespole, chce się nauczyć występowania przed grupą lub po prostu spędzić czas w miłej atmosferze, KNP jest właśnie takim miejscem i sam uważa, że na początku może się nie chcieć, ale z czasem wysiłek, który się włoży w pracę, przynosi owoce na różnych płaszczyznach.

O sobie może jeszcze powiedzieć, że z zainteresowań spoza działu ochrony środowiska interesują go: historia II Wojny Światowej, gry komputerowe, praca na planie filmowym. W wolnym czasie lubi również spotykać się ze znajomymi, ćwiczenia na parku linowym oraz długie spacery po lasach.

 

 

 

Nowy Sekretarz Koła Naukowego KNP UKSW

Ewelina Broma

Studentka IV roku Ochrony Środowiska na specjalizacji Monitoring środowiskowy. Odbyła liczne praktyki m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie czy też w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Z dziedziny ochrony środowiska interesuje się zasobami naturalnymi, wpływem ingerencji człowieka w ekosystem oraz różnymi typami nawożenia a w szczególności ich skutkami.

Od 3 lat aktywnie uczestniczy w działalności Koła naukowego poprzez organizacje konferencji czy imprez dla uczniów szkół średnich (Noc biologów). Dlaczego? Uważa, że koło pozwala jej rozwijać się na polu zawodowym poszerzając jej horyzonty poprzez uczenie jej wielu nowych przydatnych umiejętności.

Prywatnie miłośniczka fantastyki i literatury pięknej oraz podróżniczej.

Były Sekretarz Koła Naukowego KNP UKSW – Dziękujemy Ślicznie za Współpracę

Milena Brzózka

Absolwentka ochrony środowiska. Obecnie doktorantka drugiego roku filozofii, aktualnie pracująca nad rozprawą doktorską dotyczącą edukacji ekologicznej. Z dziedziny ochrony środowiskainteresuje się szeroko pojętą tematyką odnawialnych źródeł energii,
w szczególności energetyką wiatrową i biogazową, efektywnością energetyczną i konsumpcją energii w gospodarstwach domowych oraz ochroną klimatu.

W Kole Naukowym Przyrodników działa już ponad 2 lata. Działalność w kole jest dla niej odskocznią od obowiązków prywatnych i naukowych. Chętnie włącza się w działania organizacyjne wielu imprez instytutowych – zarówno IEiB jak i IF. Aktywnie uczestniczy
w życiu uczelni udzielając się także w Samorządzie Doktorantów. Jej zdaniem, aktywny udział w pracy KNP pozwala na poznanie własnych zainteresowań, przyczynia się do rozwoju osobistego, pogłębiania wiedzy przyrodniczej, a także uczy wielu przydatnych umiejętności organizacyjno-społecznych.

Prywatnie miłośniczka fantastyki, kryminałów, literatury prawniczej i podróżniczej. Wielbicielka wybitnych komedii, zwłaszcza produkcji francuskiej i hiszpańskiej, oraz filmów katastroficznych ukazujących apokaliptyczną przyszłość świata. Czas wolny poświęca spacerom i rowerowym eskapadom.